cảm biến áp suất WIKA IS-3

cảm biến áp suất Wika IS-3

  • Dải đo: 0 … 6000bar
  • Dải đo chân không: -1 … 24 bar
  • Đầu ra: 4 … 20 mA
  • Nhiệt độ: 15°C … 25°C
  • Áp suất không khí: 860 … 1.060 mbar
  • Nguồn cấp: DC 24 V
  • Phản ứng: ≤ 2 ms
  • Non-linearity: ≤ ±0.2 % of span
034-456-6629