Công Tắc Áp Suất EuroSwitch 2400122

Công Tắc Áp Suất EuroSwitch 2400122

Tên tiếng Anh: PRESSURE SWITCH WITH SPDT CONTACTS 24

Hiệu: EuroSwitch/ Italia.

Xuất xứ: Italia.

Model: EuroSwitch 2400122

Tiêu chuẩn: SPDT

Nguồn: 3(2) A / 250 Vac

Kết nối điện: Connector UNI EN 175301-803 (DIN 43650) IP65

034-456-6629
Danh mục: